MVO

Dennissen Schilderwerken doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Naast een goed bedrijfsrendement kijken wij ook naar maatschappelijke doelen. Zo richten wij ons onder meer op bescherming van het milieu, goed werkgeverschap en het leveren van een bijdrage aan de samenleving waarin we werken.

Om het MVO tot uiting te brengen maken wij gebruik van de volgende interne richtlijnen:

Medewerkers

  • Wij besteden continu aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en onderaannemers.
  • Wij bevorderen daar waar mogelijk de gezondheid van onze medewerkers.
  • Wij zorgen voor voldoende scholing en opleiding van onze medewerkers en leerlingen.

Milieu

Als bedrijf actief in de onderhoudsmarkt zijn wij ons bewust van de invloed op mens en milieu. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden proberen wij onze natuurlijke omgeving minimaal te belasten, zodat de omgeving beschermd wordt voor de toekomstige generaties.

  • Wij erkennen het belang van milieu en maatschappij en voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden.
  • Wij gaan efficiënt om met materialen en grondstoffen. We gebruiken bij de uitvoering van onze werkzaamheden zo veel mogelijk duurzame producten en houden bij de inkoop zo veel mogelijk rekening met producten en diensten met een sociaal of milieukeurmerk.
  • Wij houden rekening met het klimaat en verminderen milieubelasting door zo veel mogelijk gebruik te maken van auto’s met zuinige motoren en energiezuinige installaties en apparatuur.

Maatschappij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ziet u terug in onze gehele organisatie. Als familiebedrijf staan wij midden in de maatschappij.

  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan (lokale) maatschappelijke doelen door giften of sponsoring en door vrijwilligerswerk.
  • Wij proberen door het steunen van diverse goede doelen, stichtingen, sportverenigingen en publieke evenementen ons steentje bij te dragen.

Vraag een offerte aan

    Wat kunnen we voor u doen?