Coronavirus maatregelen

Coronavirus maatregelen

Hierbij informeren wij u over onze standpunten en maatregelen in verband met het coronavirus.

  1. Dennissen Schilderwerken – Glasisolatie BV volgt de richtlijnen van het RIVM en stemt haar beleid hier op af.
  2. De werkzaamheden blijven wij uitvoeren zoals gepland, tot het RIVM hierover anders adviseert.
  3. Ook vragen wij u om ons actief te informeren indien er kort voorafgaand aan de geplande werkzaamheden u of een van uw huisgenoten van de woning waar de werkzaamheden plaats zullen vinden te maken heeft met een van de genoemde symptomen (niezen, keelpijn, hoesten). Wanneer dit het geval is schuiven de werkzaamheden door naar een later tijdstip. Hierdoor kunnen bestaande deadlines of afspraken mogelijk niet gerealiseerd worden.
  4. Buitenwerkzaamheden kunnen normaal doorgang vinden.
  5. Onze medewerkers zijn reeds geïnstrueerd over de omgang met bewoners en de onderlinge samenwerking.
  6. Geplande werkzaamheden voor 2020 en 2021 kunnen vertraging oplopen doordat huidige werkzaamheden stagneren en/ of verplaatst worden. De kans bestaat dat gelet op de huidige situatie de afgesproken termijn van de uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk niet haalbaar is. Indien dat voor u geldt zullen wij u hierover informeren. U hoeft zelf niet contact op te nemen.
  7. Werkzaamheden in het voor- en natraject (calculaties, offertes, oplevering etc.) kunnen eveneens vertraging oplopen indien onze eigen medewerkers of samenwerkingspartners niet beschikbaar zijn.
  8. Dagelijks zullen wij deze tijdelijke werkwijze monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

We hopen hiermee voldoende maatregelen te hebben getroffen en gaan er van uit dat hierdoor de samenwerking zo normaal mogelijk kan blijven verlopen.

We houden u op de hoogte bij veranderingen, mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

 

Goudwerf 8 6641 TG Beuningen

Vraag een offerte aan

    Wat kunnen we voor u doen?