VvE en de verplichte minimale reservering

Vanaf 2018 verplicht de overheid VvE’s om jaarlijks een reservering te doen voor onderhoud. De Tweede Kamer heeft in februari jl. ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verbeteren functioneren VvE’s’. Op 23 mei jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De overheid grijpt in, omdat bijna de helft van de VvE’s te weinig spaart met als gevolg dat er sprake kan zijn van achterstallig onderhoud.

Met behulp van een zogenaamd reservefonds speciaal voor het onderhoud dient ervoor gezorgd te worden dat er voldoende geld wordt gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud aan bijvoorbeeld het dak van het pand, de liften, maar ook het schilderwerk aan de binnen- en buitenzijde van het pand.

In de wet zijn er twee mogelijkheden voor een VvE om te sparen voor het onderhoud. De eerste optie is er één waarvan reeds veel VvE’s gebruik maken, het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Er dient voldoende geld gereserveerd te worden om het MJOP uit te kunnen voeren.

De tweede optie is dat een VvE jaarlijks ten minste 0,5% vande herbouwwaarde van het pand reserveert. De herbouwwaarde van een pand staat in de brand- en opstalverzekering van het pand.

Voor het maken van een gedegen Meerjarenonderhoudsplan kunt u terecht bij Dennissen Schilderwerken. Wij hebben ruime ervaring met het werken voor VvE’s en het opstellen en uitvoeren van een MJOP.

VvE-Wilhelmina-Staete                VvE-Wilhelmina-Staete

Indien u ons advies wenst kunt u ons uitnodigen voor een vrijblijvende inspectie waarbij wij de huidige staat van het onderhoud van het schilderwerk aan uw pand zullen vaststellen en u adviseren over de te nemen stappen. Indien u wenst dat wij voor u een MJOP opstellen dan heeft u een overzicht wanneer de volgende onderhoudsbeurt zal plaats vinden en welke kosten daaraan zijn verbonden. Indien u het onderhoud voor meerdere jaren aan ons wenst toe te vertrouwen zullen wij de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. De VvE is dan verzekerd van vakkundig onderhoud en garantie op alle tijdens het meerjarenonderhoud uitgevoerde werkzaamheden. Uiteraard is op al het schilder- en onderhoudswerk het lage tarief van 9% BTW van toepassing.

Goudwerf 8 6641 TG Beuningen

Vraag een offerte aan

    Wat kunnen we voor u doen?